„ASOS w pytaniach i odpowiedziach”

Program Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 to rządowy program mający na celu poprawę jakości życia osób starszych i pełniejsze wykorzystanie ich potencjału w różnych rolach społecznych.. Oferty na tą edycję konkursu w ramach ASOS należy składać do 19 lutego 2014 r.logotyp asos

W konkursie będą promowane inicjatywy, służące zwiększeniu i poprawie jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych, rozwijaniu wolontariatu, rozszerzeniu partycypacji w procesach decyzyjnych i w życiu społecznym oraz uczestnictwa w kształtowaniu polityki publicznej.

Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach 4 priorytetów: aktywność społeczna, promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową, edukacja osób starszych i partycypacja społeczna oraz zewnętrzne usługi społeczne.

Na rządowy Program Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 w 2014 roku przeznaczono 40 mln zł. Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych, mogą w tym roku liczyć nawet na 200 tys. zł dotacji.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa do 7 lutego pod numerem telefonu 32 258-88-56, bądź e-mailem na adres: inkubator@mostkatowice.pl z podaniem imienia i nazwiska, nazwy organizacji i numerem kontaktowym.

Posted by | View Post | View Group

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014

W ramach ogłoszonego w tym roku konkursu na dotacje przeznaczono 57 600 000,00 zł. Składane projekty muszą realizować cel główny Programu Operacyjnego FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja projektów ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

logo FIOFinansowane będą wyłącznie projekty mieszczące się w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego.

Zainteresowane organizacje mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech Priorytetów:

  1. Małe inicjatywy;
  2. Aktywne społeczeństwo;
  3. Aktywni obywatele;
  4. Silne organizacje pozarządowe

Aby sprawnie przeprowadzić warsztaty prosimy uczestników o przygotowanie wstępnej koncepcji projektu, przemyślenia celów oraz działań, które planujecie zrealizować w ramach FIO.  Warsztat poprowadzi Krzysztof Hołyński ze Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w Katowicach..

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa do 24 lutego br., pod numerem telefonu 32 258-88-56, bądź e-mailem na adres: inkubator@mostkatowice.pl z podaniem imienia i nazwiska, nazwy organizacji i numerem kontaktowym.

Liczymy na Państwa obecność.

Posted by | View Post | View Group