FUNDACJA TRANSGRESJA

 

Wspiera osoby z niepełnosprawnościami w dokonywaniu ich transgresji (łac. transgressio oznacza wyjście poza), czyli przekraczaniu siebie oraz pokazuje społeczeństwu możliwości tych osób. Robi to już od 1178 dni;) Chce pokazać osobom niepełnosprawnym, że mogą pokonać wszelkie granice, których się obawiają, a robi to na przykład poprzez warsztaty fotograficzne, podróżnicze, spacery sensoryczne i inne działania skierowane do nich. Ponadto Fundacja działa w ogromnym stopniu na rzecz zmian społecznych w zakresie dostępności – szkoli urzędników czy pracowników obsługi, pisze listy otwarte do decydentów państwowych, wywiady z przedstawicielami samorządów, prowadzi działania diagnostyczne i kontrolne.

Znajdziecie ich na Facebook’u!