Cała prawda o Festiwalu Organizacji Pozarządowych w Katowicach

fop-2016Cała prawda o Festiwalu Organizacji Pozarządowych w Katowicach
Agnieszka Budzyńska

Jak przystało na żwawego kilkulatka katowicki Festiwal Organizacji Pozarządowych ma się całkiem dobrze, a nawet lepiej niż w zeszłym roku: dołączyły do niego wspólna wystawa o Śląsku 7 organizacji pozarządowych oraz arcyciekawa akcja wymiany książek. Więcej informacji o festiwalu znajduje się na www.fopkatowice.pl

Już tradycyjnie, integralną częścią Festiwalu są bezpłatne warsztaty dla społeczników dotyczące m.in. kłopotów z pozyskaniem środków na działalność, zawiłości prawne przy organizowaniu imprez i pozyskiwaniu danych publicznych oraz przy korzystaniu z praw autorskich. Nie mniej istotną kwestią omawianą podczas warsztatów będzie aktywizacja społeczności lokalnej, praca „w dzielnicach”, czyli wspólnie z mieszkańcami oraz narzędziownik dla PRowców chcących rozpocząć przygodę z videopromocją. Na zakończenie warsztatów odbędzie się luźne spotkanie społecznplakat-a2-v-4ików, przy kawie i „małym co nie co”.

Z kolei w sobotę 10 września w godzinach 10.00 – 18.00 w Parku Powstańców Śląskich w Katowicach powstanie Miasteczko Organizacji Pozarządowych, utworzone przez 55 organizacji, które przygotowały ciekawe warsztaty rękodzielnicze, eksperymenty naukowe, puszczanie baniek mydlanych, skręcanie balonów, malowanie buzi oraz wspólne zabawy w piasku kinetycznym dla młodych mieszkańców Katowic.

Dla dorosłych zaplanowano: porady z zakresu zdrowego stylu życia, dietetyki i poradnictwo psychologiczne i prawne, ćwiczenie metodą dramy, pośrednictwo wolontariatu, grę w szachy oraz warsztaty sutasz.W Miasteczku będzie można sprawdzić, jak wygląda wnętrze samochodu rajdowego, poobserwować działanie drukarki 3D, zagrać na pianinie z owoców, zrobić sobie zdjęcie w Fotobudce, wziąć udział w quizach i konkursach oraz nabyć produkty rękodzielnicze np. wytwarzane przez podopiecznych katowickich organizacji pozarządowych. W miasteczku, na stoisku Klubu Inteligencji Katolickiej będzie można za darmo wziąć książkę, przeczytać, a następnie przekazać dalej

Na Scenie wystąpią dla nas: finaliści projektu „Dzielnica Brzmi Dobrze”, pod patronatem Katowice Miasto Muzyki UNESCO: The Party Is Over i Kolory, muzyczny electrokabaret o Katowicach „Bloki i familoki” oraz DJ Basgrow.

Wszystkie inicjatywy odbędą się w dniach 9 – 10 września 2016 r. w 2-ulotka-a5str2Katowicach, a więcej informacji o Festiwalu znajduje się na fopkatowice.pl. W tym roku w przygotowanie Festiwalu zaangażowało się ponad 70 osób z blisko 60 katowickich organizacji pozarządowych. Pracę 70 katowickich organizacji nad Festiwalem koordynują:

Stowarzyszenie MOST, Stowarzyszenie FIL, Urząd Miasta Katowice, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach. Impreza jest współfinansowana z budżetu Miasta Katowice.

 

Posted by | View Post | View Group

Zostań Ambasadorem Sprawiedliwości w Obywatelskim Monitoringu Sądów

Wspólnie z Fundacją Court Watch Polska, zapraszamy na szkolenie “Obywatelski Monitoring Sądów”, które odbędzie się 9 grudnia od godz. 15.00 do godz. 16.30 w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Młyńskiej 5 w Katowicach.

Szkolenie przygotuje uczestników do pełnienia roli obserwatorów rozpraw sądowych. Obserwator zyskuje podstawową wiedzę o wymiarze sprawiedliwości i regułach rządzących procesem sądowym, przydatną do efektywnego prowadzenia obserwacji rozpraw.

Szkolenie dostępne jest dla wszystkich, choć obserwatorami rozpraw mogą być tylko osoby pełnoletnie. W szczególności szkolenia mogą być atrakcyjne dla osób, które chcą zdobyć praktyczną wiedzę na temat sądownictwa i swoich praw przed sądem, mogą stanowić doskonałe rozwinięcie zajęć z wiedzy o społeczeństwie. Cieszą się one dużym zainteresowaniem studentów prawa, administracji i kierunków społecznych, np. socjologii.

W zależności od audytorium poruszone będą następujące kwestie:

  • Historia, cele i osiągnięcia ruchu Court Watch
  • Konstytucyjne podstawy działania wymiaru sprawiedliwości w Polsce
  • Ustrój sądownictwa w Polsce
  • Prawa obywatela przed sądem
  • Praktyka przebiegu rozprawy sądowej
  • Problemy polskiego sądownictwa wg badań i analiz
  • Metodologia obserwacji rozpraw sądowych
  • Praca z formularzami obserwacyjnymi i systemem wprowadzania danych on-line

Szkolenie odbywa się w ramach realizacji projektu “Ambasadorzy Sprawiedliwości” współfinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS i projektu „Obywatelski Monitoring Sądów 2014/2015” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Obywatele dla Demokracji.

Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie się mailowo: cop.katowice@gmail.com bądź telefonicznie pod nr tel. 32 258-88-56

logo FCWP (1)

Posted by | View Post | View Group

Jak pomóc, aby nie zaszkodzić- kampania 1%

Chcąc dobrze przygotować działania Inkubatora Społecznej Aktywności i promować wśród mieszkańców ideę przekazywania 1% podatku na rzecz katowickich organizacji pożytku publicznego, zapraszamy Państwa na spotkanie w trakcie którego wspólnie z pracownikami Urzędu Miasta Katowice zastanowimy się nad kampanią „1%” na 2015 rok.
Chcemy skorzystać z Waszego bogatego doświadczenia, a także zaproponować nowe narzędzia do wykorzystania w trakcie Kampanii. Przedyskutujemy podejmowane przez Nas działania z działaniami Miasta i skonfrontować z Waszymi oczekiwaniami – Czyli jak pomóc, aby nie zaszkodzić.

Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek 14 października o godz. 16.00 w Inkubatorze Społecznej Aktywności.

Posted by | View Post | View Group

WTZ UNIKAT w Galerii Aktywnych

Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa na wernisaż podopiecznych Stowarzyszenia Wspierania Działań Twórczych „UNIKAT”, który odbędzie się już w najbliższy wtorek, 30 września o godz. 17.00 w Galerii Aktywnych przy ul. Młyńskiej 5.

Głównym celem Stowarzyszenia UNIKAT jest organizowanie różnych form pomocy na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych oraz promowanie wszelkich działań noszących znamiona twórczości artystycznej. Chcąc zaspokoić realne potrzeby niepełnosprawnych, w 2004 roku utworzyliśmy placówkę Warsztat Terapii Zajęciowej UNIKAT, który obecnie skupia 30 podopiecznych w 6 pracowniach: plastyczno-graficznej, ceramiki, szkła artystycznego, rękodzieła, komputerowej oraz wspomagania rozwoju. W swej codziennej pracy poszukują odpowiedzi dotyczących miejsca i roli osób niepełnosprawnych intelektualnie we wspólnym świecie. Dzięki dobrze wyposażonym pracowniom oraz profesjonalnej kadrze instruktorskiej. Tworzą skuteczny system wsparcia uczestników w kierunku ich uspołecznienia. Podopieczni WTZ tworzą prace artystyczne i użytkowe, prezentując swoje możliwości na arenie ogólnopolskiej, jako laureaci licznych konkursów i współtwórcy wystaw. Dodatkowo swą obecność zaznaczają, poprzez sprzedaż wyrobów własnych na różnego rodzaju kiermaszach. Radość z sukcesów uczestników WTZ Unikat, będących wynikiem realizowanego od wielu lat określonego profilu działalności, skłania nas do ciągłych poszukiwań, wykorzystywania szans i wspólnego doświadczania.

Bardzo będzie Nam miło gościć Państwa na wernisażu.

Irena Kowalska-Drygała

Posted by | View Post | View Group

Spotkanie informacyjne PFRON

Wspólnie z Urzędem Miasta Katowice zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne dotyczące współpracy finansowej organizacji pozarządowych z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), które odbędzie się 25 września br. w godz. od 15.00 do 18.00 w Urzędzie Miasta Katowice, przy ul. Młyńskiej 4, sala sesyjna pok. 209.

Prowadząca – pani Gabriela Knapik – przedstawiciel Oddziału Śląskiego PFRON przybliży możliwości realizacji zadań finansowanych w ramach PFRON i przygotowaniach konkursowych na 2015 rok, oraz wytłumaczy w jaki sposób funkcjonuje System Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR).

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zgłoszenie się do 22 września br. pod numerem telefonu 32 258-88-56, bądź e-mailem na adres: inkubator@mostkatowice.pl z podaniem imienia i nazwiska, nazwy organizacji i numerem kontaktowym.

Posted by | View Post | View Group

Szkolenie „Przekazywanie, rozliczanie i kontrola dotacji”

Inkubator Społecznej Aktywności zaprasza katowickie organizacje pozarządowe na szkolenie „Przekazywanie, rozliczanie i kontrola dotacji”, które odbędzie się 10 czerwca br., od godz. 14.00 w siedzibie Stowarzyszenia MOST ul. Kościuszki 70/1.

Szkolenie poświęcone praktycznym aspektom związanym ze zlecaniem zadań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, rozliczenia zleconych zadań oraz ich kontroli przez JST. Gwarantujemy rzeczowe i praktyczne zajęcia szkoleniowe.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:
1.Terminy ogłaszania otwartych konkursów ofert, ogłoszenie konkursowe.
2. Funkcjonowanie komisji konkursowej, rozstrzygnięcie konkursu.
3. Elementy obowiązkowe i fakultatywne w umowie realizacji zadania – dostosowanie umowy do charakteru zadania.
4. Zasady przekazywania dotacji: jednorazowy przelew i transze w ramach zadania – terminy.
5. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.
6. Przesunięcia między pozycjami kosztorysu i aneksy do umowy.
7. Obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji.
8. Ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania.
9. Rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego – przykłady dokumentów.
10. Niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków.
11. Prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur.
12. Rozwiązanie umowy – konsekwencje dla organizacji realizującej zadanie.
13. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – rozliczenie środków.
14. Kontrola realizacji zadania publicznego – terminy, kto przeprowadza kontrole, zakres kontroli.
15. Zwrot środków z dotacji.
16. Małe granty.

Szkolenie prowadzone przez Krzysztofa Hołyńskiego i Andrzeja Michalika ze Stowarzyszenia Organizacji Pozarządowych MOST.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa do 9 czerwca br. pod numerem telefonu 32 258-88-56, bądź e-mailem na adres: inkubator@mostkatowice.pl z podaniem imienia i nazwiska, nazwy organizacji i numerem kontaktowym.

Posted by | View Post | View Group

„Rozkwitające” Warsztaty Artystyczne dla Kobiet w Katowicach Wstęp wolny!

„Rozkwitające”
Warsztaty Artystyczne dla Kobiet w Katowicach
Wstęp wolny!

Koniec maja i początek czerwca upływa pod znakiem Dnia Matki i Dnia Dziecka. Z tej okazji fundacja Piaskowy Smok zaprasza katowickie dziewczyny i kobiety, mamy i córki, młodsze i starsze – na bezpłatne warsztaty, przygotowane z myślą właśnie o Was. W czasie zajęć, pod okiem instruktorek i instruktorów, będziecie mogły odkryć swoje talenty i dowiedzieć się, jak je rozwijać i pielęgnować. A przede wszystkim przekonacie się, że pasję można realizować w każdej roli życiowej… I że może się ona stać sposobem na życie!

Do prowadzenia warsztatów zaproszono:
Klaudię Heintze, specjalistkę od perfum niszowych (,,Sabbath of Senses”),
Joannę Petruczenko, artystkę body-art (,,Henna Katowice”),
Annę Kańtoch, pisarkę, laureatkę nagród im. Janusza A. Zajdla i im. Jerzego Żuławskiego.
Agatę Olejniuk, fotografkę i art-recyklerkę z firmy Mereżka,
Ewelinę Ferenc z zespołu Kuczeryki i Andrzeja Teofila z kapeli folkowej Blokowioska,
Weronikę i Dorotę z zespołu tańców dawnych „Lorien” Śląskiego Klubu Fantastyki,
Martę Wojciechowską – doświadczoną pedagog przedszkolną
i innych!

Szczegółowa informacja:
https://www.facebook.com/rozkwitajace.katowice

PROGRAM WARSZTATÓW
Sobota 31 maja
Instytucja Kultury ,,Katowice – Miasto Ogrodów”, Plac Sejmu Śląskiego 2 (wejście od ul. Sienkiewicza)
12.00 – 14.00 – Warsztaty śpiewu ,,białym głosem”
14.00- 15.00 – Nauka tańców dawnych
15.30 – 17.30 – Warsztaty kreatywnej zabawy dla rodziców z dziećmi w wieku 3-6 lat

Inkubator Społecznej Aktywności, ul. Młyńska 5

12.00 – 14.00 – Warsztaty fotografii dziecięcej dla mam, cz.1 + plener 16.00 – 17.30
15.00 – 18.00 – Warsztaty perfumeryjne

Niedziela 1 czerwca

Instytucja Kultury ,,Katowice – Miasto Ogrodów”

12.00 – 13.30 – Akordeon dla zupełnie początkujących
14.00 – 17.00 – Warsztaty kreatywnego pisania

Inkubator Społecznej Aktywności, ul. Młyńska 5

13.30 – 15.30 – Warsztaty fotografii dziecięcej dla mam, cz.2
16.00 – 17.30 – Warsztaty body-art henna
17.30 – 19.30 – Warsztaty florystyczne
Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach i zwracamy się do Państwa z prośbą o zamieszczenie informacji na temat wydarzenia.

Posted by | View Post | View Group

Konkurs grantowy „Edukacja Globalna 2014” – spotkanie informacyjne

Fundacja „Edukacja dla Demokracji” z Warszawy zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne wszystkie organizacje pozarządowe zainteresowane udziałem w konkursie grantowym „Edukacja Globalna 2014”.
Spotkanie odbędzie się 11 czerwca 2014 r. o godz. 10:30 w siedzibie Inkubatora Społecznej Aktywności ul. Młyńska 5, Katowice. Planowany czas trwania spotkania to ok. 2 godziny.
Podczas spotkania organizatorzy przedstawią zasady konkursu, ofertę komponentu szkoleniowego oraz zaprezentują działanie generatora wniosków.
Wszyscy zainteresowani proszeni są o zgłoszenie chęci udziału wysyłając maila na adres anna.kertyczak@edudemo.org.pl z tytułem „Spotkanie EG – Katowice”, w terminie do 9 czerwca.
W mailu należy podać imię i nazwisko zgłaszanej osoby oraz nazwę reprezentowanej przez nią organizacji. Liczba miejsc ograniczona – w spotkaniu może wziąć udział tylko 1 przedstawiciel danej organizacji.
Więcej informacji: http://eg.edudemo.org.pl/nowosci/40-nowoci/320-zapraszamy-na-spotkania-informacyjne-o-programie-edukacja-globalna

Posted by | View Post | View Group

Warsztat poświęcony umiejętności planowania projektów i pisania wniosków o dotacje z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020

Zapraszamy na warsztat poświęcony umiejętności planowania projektów i pisania wniosków o dotacje z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020, który odbędzie się 21 i 22 maja w godzinach od 9.00 do 17.00 w siedzibie Inkubatora przy ul. Młyńskiej 5.

Odbiorcy warsztatu:trenerzy, doradcy, animatorzy, coachowie, osoby zaangażowane w rozwój organizacji

Warsztat poprowadzi Sonia Rzeczkowska – doświadczony trener, doradca oraz ekspert z zakresu współpracy lokalnej, planowania i pozyskiwania funduszy na działalność organizacji pozarządowych, tworzenia i realizacji projektów, wypełniania wniosków/ofert, współpracy ze sponsorami oraz współpracy organizacji pozarządowych z sektorem publicznym. Autorka licznych publikacji w ramach projektów unijnych. Realizatorka projektów autorskich dotyczących partnerskiej współpracy w ramach samorządu.  Członek Podkomitetu Monitorującego POKL w województwie śląskim. Od kilku lat wykorzystuje narzędzie jakim jest coaching. Jako trener stale współpracuje z: Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, Stowarzyszeniem Wspierania Samorządności, Fundacją na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa, Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, Rudzką Agencją Rozwoju „Inwestor”.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa do 19 maja br. pod numerem telefonu 32 258-88-56, bądź e-mailem na adres: inkubator@mostkatowice.pl z podaniem imienia i nazwiska, nazwy organizacji i numerem kontaktowym.

Posted by | View Post | View Group