6.04.2020 Zmiana godzin pracy COP

INFORMACJA O ZMIANIE GODZIN PRACY COP

Informujemy, że od poniedziałku 6.04.2020, godziny pracy COP ulegają zmianie. Od tego dnia do odwołania będziemy pracować od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

Przypominamy jednocześnie, że w tych godzinach jeden pracownik pełni dyżur w biurze na Kopernika 14, jednak drzwi pozostają zamknięte – prosimy dzwonić.

Lokal na Młyńskiej 5 pozostaje zamknięty do odwołania.

Wszystkie doradztwa oraz inne sprawy prosimy załatwiać zdalnie, czyli przez telefon lub e-mail. Prosimy uprzedzać o ewentualnej wizycie, np. w celu odebrania poczty.

Prosimy – zostańcie w domach, ale bądźcie z nami osobno, ale razem!

Posted by | View Post | View Group

3.04.2020: prośba o pomoc w promocji plakatu dotyczącego pomocy potrzebującym w czasie pandemii

Poniżej prezentujemy informację, którą otrzymaliśmy od Pełnomocnik Prezydenta M. Katowice ds. Organizacji Pozarządowych oraz prośbę – jeśli macie taką możliwość – wydrukujcie plakat i powieście w swojej okolicy, aby dotarł do osób, które potrzebują wsparcia w tym trudnym czasie!

U nas, na Kopernika, już wisi:)

Jest mnóstwo osób wokół nas, które ze względu na wiek lub stan zdrowia potrzebują różnych form pomocy. Wiele osób odczuwa lęk i niepokój, ale czasem wystarczy rozmowa, by im pomóc.
Na plakacie są ważne telefony z informacją o formach wsparcia. Zależy nam, by informacja dotarła do każdego Katowiczanina potrzebującego wsparcia/pomocy.
Plakat do wydruku znajdziecie tutaj.

Posted by | View Post | View Group

3.04.2020 Konkurs Pozytywnie Otwarci jest skierowany do organizacji pozarządowych, organów samorządów lokalnych i publicznych placówek ochrony zdrowia.

Celem Konkursu jest promowanie wiedzy oraz zachęcenie jak największej liczby osób do podjęcia działań w dwóch ogólnych Obszarach:

• Edukacja i aktywizacja w obszarze HIV/AIDS, jako przejaw wsparcia dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS.

• Profilaktyka, jako podstawowy element zapobiegania zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa, a w szczególności wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych.

Maksymalna kwota wsparcia: 20 000 zł

Organizator: firma Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Termin zgłoszeń: 30.06.2020

Szczegóły, regulamin i formularze dostępne są TUTAJ.

Posted by | View Post | View Group

31.03.2020: Zbiór informacji dla organizacji dotyczących obowiązkowych terminów

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało informacje o formach wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej w obliczu pandemii – szczegóły zobaczcie tutaj.

Termin podatku cit – 8 został przesunięty, tekst rozporządzenia, na którego podstawie to wiemy, znajduje się tutaj.

Czekamy, nadal czekamy na to, aby mieć pewność, że mijający dziś termin sprawozdań finansowych został przesunięty. Polecamy ciekawy artykuł ngo.pl na ten temat.

Posted by | View Post | View Group

27.03.2020 Specjalna zakładka na stronie www.rpo.slaskie.pl na czas pandemii.

Na stronie rpo.slaskie.pl pojawiła się specjalna zakładka „Fundusze a koronawirus” – to tam pojawiać się będą informacje dotyczące działań i ułatwień przygotowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL 2014-2020 , Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Komisje Europejską na rzecz beneficjentów środków UE w sytuacji zagrożenia koronawirusem, zmian i przesunięć terminów naborów wniosków oraz innych faktów ważnych dla realizujących projekty unijne w czasie pandemii.

Posted by | View Post | View Group

25.03.2020: Przedłużenie ograniczenia funkcjonowania COP związane z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2

Jesteśmy zmuszeni przedłużyć czas ograniczonego działania COP-u do dnia 10 kwietnia włącznie:

– odwołane będą wszystkie spotkania organizacji pozarządowych odbywające się w COP;

– nie będą przyjmowane nowe rezerwacje pomieszczeń COP;

– zamknięta będzie siedziba COP przy ul. Młyńskiej 5 – ze względu na prowadzone w COP Młyńska działania (wieszak ciepła, zbiórki publiczne, galeria osób aktywnych) oraz bliskość dworca jest to miejsce wizyt wielu osób postronnych podróżujących do i z Katowic.
Jednocześnie siedziba COP przy ul. Kopernika 14 będzie otwarta celem obsługi korespondencyjnej i kontaktu z organizacjami pozarządowymi.

Pracownicy COP w dalszym ciągu będą świadczyć pomoc doradczą i informacyjną w sposób zdalny.
Posted by | View Post | View Group

25.03.2020 Moje miejsce na ziemi – czas do 31.03.2020!

Do 31 marca br. organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski mogą składać wnioski o dofinansowanie pomysłów na działania w swoich lokalnych społecznościach! Granty oferuje Fundacja Orlen.

Granty w wysokości 5 000, 10 000, 15 000 i 20 000 

Projekty muszą być realizowane w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

Projekty związanych z: ekologią, zdrowiem, sportem, bezpieczeństwem, kulturą, ochroną zwierząt czy zrównoważonym rozwojem,

Generator dostępny jest tu, a instrukcja wideo tutaj.

Posted by | View Post | View Group

20.03.2020 tarcza antykryzysowa dla ngo

Cytując za stroną Narodowego Instytutu Wolności:

Działania osłonowe obejmą:

1. Przesunięcie obowiązków sprawozdawczych CIT-8

Mijający 31 marca br. termin składania przez organizacje sprawozdań CIT-8 zostanie wydłużony do 31 lipca br. W tej sprawie, na wniosek Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego, zostanie wydane rozporządzenie Ministra Finansów.

2. Zlecanie zadań publicznych
Organy administracji publicznej, które zlecają realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym, będą uprawnione do tego, by:
a. przedłużyć termin na złożenie sprawozdania z wykonania zleconego zadania publicznego
b. przedłużyć termin na rozliczenie dotacji udzielonej na realizację zadania publicznego,
c. uznać za uzasadnione wydatki poniesione na sfinansowanie działań realizowanych w ramach zleconego zadania publicznego, które zostały odwołane w następstwie okoliczności związanych z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
Tym samym, jeśli z powodu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zaplanowane działania nie zostaną wykonane lub rezultaty założone w umowie nie zostaną osiągnięte, dotacja na realizację zadania publicznego nie zostanie uznana za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, pobraną nienależnie lub w nadmiernej wysokości i podlegającą zwrotowi.

3. Możliwość zlecania zadań publicznych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, z pominięciem otwartego konkursu ofert
Wprowadzona zostanie możliwość zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 uodppiow z 23 kwietnia 2003 r., realizacji zadań publicznych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Rozwiązanie, które na wniosek Przewodniczącego Komitetu zostanie wpisane
do przepisów o „tarczy antykryzysowej”, będzie analogiczne do rozwiązania przyjętego
w art. 11a uodppiow, obowiązującego w sytuacji klęski żywiołowej.

4. Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID-19 w Narodowym Instytucie Wolności
W Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego uruchamiany jest nowy program wsparcia doraźnego, z budżetem 10 mln zł. Program ma na celu wspomaganie funkcjonowania organizacji pozarządowych w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną,
w tym:
a. przygotowanie i realizację działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania Covid-19 w społecznościach lokalnych;
b. przygotowanie i realizację działań, podejmowanych w zastępstwie bądź w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek Covid-19;
c. przygotowanie i realizację działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonego na skutek Covid-19;
d. zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć, o których mowa wyżej;
e. wynajem siedziby, lokalu do realizacji działań, jeśli środki przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek Covid-19;

5. Włączenie organizacji pozarządowych prowadzących odpłatną działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarczą do pakietu osłonowego dla przedsiębiorców
Na wniosek Przewodniczącego Komitetu, rozwiązania zaproponowane w „tarczy antykryzysowej” w celu łagodzenia skutków Covid-19 dla przedsiębiorców, dotyczyć będą także organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność pożytku publicznego, w takim zakresie, w jakim odpowiada to ich specyfice.

Link do żródła tutaj!

Posted by | View Post | View Group

17.03.2020 Małe Miasto Fundacji BGK – konkurs grantowy

Ciekawy konkurs zorganizowała Fudacja BGK dla organizacji pozarządowych w miasta od 25 001 do 100 000 mieszkańców we współpracy z jst.

„Małe Miasto” jest symulacją dorosłego życia poprzez pracę, zarabianie, oszczędzanie i wydawanie pieniędzy. Dzieci mają możliwość uczestniczenia przez 5 dni w warsztatach edukacyjnych, prowadzonych przez zaproszonych przedstawicieli różnych zawodów. Za wykonaną pracę mieszkańcy Małego Miasta otrzymują specjalną walutę, którą mogą wydać lub odłożyć na lokacie w Banku w Małym Mieście. Na zakończenie, za zarobione i zaoszczędzone przez siebie pieniądze, dzieci mogą zrobić zakupy w Sklepie Marzeń.-piszą organizatorzy

Generator wniosków dostępny jest TUTAJ, a regulamin TUTAJ.

Termin składania wniosków mija 31.03.2020 r.

Minimalna liczba uczestników projektu = 100 osób każdego dnia, kwota dofinansowania: 200 000 zł, nie jest wymagany wkład własny, ale wnioskodawca zobowiązuje się do pozyskania 10 sponsorów. Projekt musi trwać minimum pięć dni i zakończyć się do 30.09.2020.

Informacje:

Joanna Miszkurka
tel.: +48 667 017 718
e-mail: joanna.miszkurka@fundacjabgk.pl

 

Posted by | View Post | View Group

16.03.2020 SPECJALNA PROCEDURA KORZYSTANIA Z COP!

Od dziś nasze drzwi będą zamknięte. Niebawem przedstawiciele organizacji otrzymają od nas procedurę pracy na najbliższe dwa tygodnie. Jest restrykcyjna, ale wdrażamy ją dla naszego i Waszego dobra – od nas wszystkich zależy jak szybko opanujemy sytuację koronawirusową!
W wielkim skrócie:
– w COP będzie dyżurować jedna osoba, która podejdzie do drzwi, gdy zadzwonicie dzwonkiem,
– jeśli chcecie coś zostawić w COP – przygotujcie to do szybkiego przekazania. Podejdziemy i odbierzemy wszystko w drzwiach,
– nastawcie się, że przez najbliższy czas nie będziemy mogli Wam nic skserować, a wszelkich doradztw udzielimy wyłącznie przez Internet lub telefon.
– pilne wydruki wyślijcie na maila, odbiór korespondencji uprzedźcie telefonem.
– siedziba na Młyńskiej jest całkowicie zamknięta. Będziemy odbierać pocztę i dawać Wam znać standardowo.

Posted by | View Post | View Group

13.03.2020 Zapraszamy na webinarium: Organizacjo! Przygotuj i podpisz sprawozdanie finansowe online

Serdecznie zapraszamy na pierwsze z cyklu webinariów, które będziemy dla Was organizować w najbliższym czasie.

Webinarium pt.: „Organizacjo! Przygotuj i podpisz sprawozdanie finansowe online” odbędzie się w dniu 23 marca o 16.00.

Zapisz się już dzisiaj klikając w link rejestracyjny 🙂

CEL

Celem spotkania jest wspólne przygotowanie i podpisanie sprawozdania finansowego przez organizacje pozarządowe w oparciu o załącznik nr 6 do ustawy o rachunkowości.

Program spotkania

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Tj. czym są bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa oraz CIT 8.

2. Terminy i formy sporządzania oraz składania dokumentów.

3. Co to jest i kto może korzystać z aplikacji e-sprawozdania.

4. Uzupełnianie danych w aplikacji e-sprawozdania.

5. Podpisywanie sprawozdania finansowego.

6. Elektroniczne składanie CIT-8 oraz sprawozdania finansowego.

7. Pytania i odpowiedzi.

Posted by | View Post | View Group

12.03.2020 Ograniczenie funkcjonowania COP związane z pandemią koronawirusa

W związku z działaniami zapobiegawczymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2, zgodnie z wytycznymi GIS oraz pismem z dnia 9 marca br. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Zarząd Stowarzyszenia MOST i Regionalnego Centrum Wolontariatu podjął decyzję o ograniczeniu funkcjonowania Centrum Organizacji Pozarządowych w najbliższym okresie oraz o przesunięciu zaplanowanych szkoleń w ramach projektu „Z prawem na TY!”

Biorąc pod uwagę, że COP jest miejscem spotkań wielu różnych grup, z których duża część należy do grup podwyższonego ryzyka (m.in. seniorzy, osoby niepełnosprawnych, osoby bezdomne itp) oraz jest miejscem otwartym do którego dostęp ma wiele osób z zewnątrz w trosce o zdrowie mieszkańców od dnia 16 marca do 29 marca:

– odwołane będą wszystkie spotkania organizacji pozarządowych odbywające się w COP;

– nie będą przyjmowane nowe rezerwacje pomieszczeń COP;

– zamknięta będzie siedziba COP przy ul. Młyńskiej 5 –  ze względu na prowadzone w COP Młyńska działania (wieszak ciepła, zbiórki publiczne, galeria osób aktywnych) oraz bliskość dworca jest to miejsce wizyt wielu osób postronnych podróżujących do i z Katowic.
Jednocześnie siedziba COP przy ul. Kopernika 14 będzie otwarta celem obsługi korespondencyjnej i kontaktu z organizacjami pozarządowymi.

Pracownicy COP w dalszym ciągu będą świadczyć pomoc doradczą i informacyjną w sposób zdalny. Dotyczy to w szczególności pomocy przy składaniu sprawozdań finansowych.

Posted by | View Post | View Group

Pomagasz innym? Zadbaj o siebie! – warsztaty

„Nie pozwalasz, aby bateria w Twoim telefonie się rozładowała. Zrób to samo dla siebie. Dbanie o siebie to priorytet, nie luksus.” Zapraszamy na spotkanie-warsztaty dla wolontariuszy już w piątek, 20 marca od 15:00 do 17:00 w COP, przy ul. Młyńskiej 5.

Dla kogo?

Zapraszamy wolontariuszy z różnym doświadczeniem w wolontariacie oraz osoby, które dopiero chcą zacząć przygodę z wolontariatem.

Co?

2h spotkanie-warsztaty, podczas których:

  • poznasz osoby, które pomagają innym (w ten sposób budujesz sieć wsparcia)
  • dowiesz się, jak zadbać o siebie – zrobić krok w stronę uważności, przyjrzeć się Twoim potrzebom, marzeniom
  • usłyszysz o programie Erasmus+, który wspiera młodzież oraz osoby pracujące z młodzieżą

Dlaczego?

Wolontariat to praca na rzecz tych, którzy są w potrzebie. Ważne jest, aby pomagając innym zatroszczyć się o swoje potrzeby. Wtedy pomoc daje więcej przyjemności nam i innym. Warsztaty będą okazją do refleksji o naszej roli w pomaganiu innym oraz dadzą przestrzeń na uważność i budowanie kontaktu z własnymi potrzebami. Dodatkowo, opowiemy o krótkoterminowych projektach Erasmus+, które mogą być sposobem na wsłuchanie się w siebie, rozwój oraz odkrycie czegoś nowego.

O nas

Beata Peciakowska – ukończyłam kognitywistykę oraz pedagogikę specjalną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przez rok studiowałam we Włoszech. Ostatnie dwa lata skupiam się na tworzeniu projektów międzynarodowych oraz rozwijaniu swoich kompetencji w facylitacji i treningu w ramach edukacji pozaformalnej. W swojej pracy skupiam się przede wszystkim na kształtowaniu w uczestnikach umiejętności miękkich.

Przez lata moich studiów byłam wolontariuszką, pracującą zarówno z dziećmi, jak i z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Odbyłam miesięczny wolontariat europejski w Grecji. Bycie wolontariuszką dało mi cenne doświadczenie bycia dla innych oraz perspektywę mojej osoby w relacji z tymi, których wspieram.

W roku 2019 zainicjowałam założenie Stowarzyszenia Proaktywnego, którego jestem prezeską. Jestem włączona w działania związane z przygotowaniem i organizacją projektów społecznych. Lubię pracować nad tematami związanymi z komunikacją interpersonalną, inteligencją emocjonalną, samoakceptacją, motywacją, pracą w grupie, asertywnością, kreatywnością. Rozwijam również inicjatywy związane z ekologią i życiem w bliskości z naturą, aktywnością fizyczną, pracą z ciałem i improwizacją.

Moją ciekawość świata rozbudziły liczne podróże oraz doświadczenie międzynarodowe. W czasie studiów odbyłam kilkumiesięczne praktyki zagraniczne w organizacjach pozarządowych na Malcie i w Portugalii. Pracowałam na obozie letnim dla osób z niepełnosprawnością w Stanach Zjednoczonych. W ostatnich dwóch latach stworzyłam trzy projekty w międzynarodowej współpracy z Cyprem, Hiszpanią, Rumunią, Bułgarią, Włochami, Portugalią, Turcją i Czechami. Podjęłam się organizacji i facylitacji dwóch tygodniowych wymian młodzieżowych w Hiszpanii i na Cyprze (w sumie 55 osób). Dodatkowo, uczestniczyłam w kilkunastu wymianach i szkoleniach Erasmus + o różnorodnej tematyce.

Agnieszka Burda – współpracowałam z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, służbą cywilną oraz organizacjami międzynarodowymi. Współpracuję z przedsiębiorczyniami, które zajmują się rozwojem kompetencji w obszarze komunikacji, negocjacji, wyłaniania wartości w biznesie. Wraz z Agnieszką Rajczuk-Szczepańską współpracuję z Julią E. Wahl i Wiesławą Serkowską w projekcie, który stworzyły: Proactive Leadership Academy. W tej akademii, opartej na uważności i współczuciu, uczestniczę w ścieżce trenerskiej.

Roczne studia w Japonii wzbogaciły moją perspektywę patrzenia na świat. Ukończyłam socjologię na Uniwersytecie Śląskim. W tym roku rozpoczęłam szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie.

Ukończyłam międzynarodowe szkolenie dotyczące metod edukacji nieformalnej w ramach Programu Erasmus+, kurs Mindfulness Based Stress Reduction. Zaciekawiona ciałem wzięłam udział w zajęciach Gaga People, kontakt improwizacja, sesjach focusingu, psychodramy, oddechu biodynamicznego, pracy z ciałem metodą Feldenkreisa, Lowena, TRE, szkoleniu Fundamentalne elementy pracy z ciałem w oparciu o metodę Laban/Bartenieff. Prowadziłam zajęcia dla dzieci o uważności, wyrażaniu emocji i nazywaniu własnych talentów. Jestem wolontariuszką Fundacji Zaczytani, prowadzę bajkoterapię w szpitalu dziecięcym.

Energię daje mi komunikacja, budowanie relacji, współpraca z ludźmi z różnych kultur, rozwiązywanie problemów. Inspirują mnie Porozumienie bez Przemocy (model komunikacji NVC), metody edukacji nieformalnej, metody uwalniania napięć przez ciało. Ważna jest dla mnie życzliwość i szacunek w relacjach ze sobą, innymi, środowiskiem naturalnym, a także uważność i współczucie, rozumiane jako aktywna postawa na rzecz zmniejszenia cierpienia.

Stowarzyszenie Proaktywne jest organizacją utworzoną w kwietniu 2019 roku w celu pokazania młodym ludziom, jak wiele możliwości do atrakcyjnego uczenia się daje dzisiejszy świat. StoPro skupia się na rozwijaniu kompetencji młodzieży, szczególnie w środowisku wielokulturowym i międzynarodowym w trakcie projektów europejskich. Nasze stowarzyszenie chce wzbudzać w młodych osobach motywację do nauki języka obcego, otwartości do poznawania innych kultur i bycia aktywnym w społeczności lokalnej. Dążąc do naszych celów, skupiamy się także na innych ważnych tematach, takich jak dbałość o środowisko, zdrowy styl życia, inkluzja osób z niepełnosprawnością, edukacja pozaformalna, walka z dyskryminacją czy rozwój osobisty.

Zapewniamy: słodki poczęstunek, miłą atmosferę oraz zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 marca za pośrednictwem formularza.

Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń!

Autorem treści ogłoszenia są autorki ww. spotkania. Projekt „Katowickie Centrum Organizacji Pozarządowych” jest współfinansowany z budżetu Miasta Katowice.

Posted by | View Post | View Group

3.03.2020 „Zielona ławeczka” – zielona metoda na animację społeczności lokalnej

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na wspólne zaplanowanie i stworzenie przez zespół sąsiedzki mini-ogrodu z „zieloną ławką” (grant i nagroda rzeczowa w postaci ławki parkowej). Organizatorem konkursu jest  Fundacja Banku Ochrony Środowiska.

To nie konkurs dla NGO! Mieszkańcy otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach powyżej 10.000 mieszkańców.
Zespół konkursowy składa się z grupy min. 5 osób. Zespół powinien pozyskać jak najwięcej sojuszników wśród sąsiadów oraz pozyskuje do współpracy Administratora terenu. Organizacje oraz Społeczników zachęcamy do wykorzystania projektu jako narzędzia do animacji społeczności lokalnej.

Dotacja to: 1.650 zł, w tym:
– nagroda pieniężna w wysokości 1.200 zł brutto,
– nagroda rzeczowa (ławka parkowa) o wartości 450 zł brutto.

Termin mija 30.09.2020

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Kontakt:

Fundacja Banku Ochrony Środowiska
ul. Żelazna 32
00-832 Warszawa
pn. – pt., godz: 09.00 – 15.00;
tel: 507 006 579
mail: laweczka@fundacjabos.pl

Posted by | View Post | View Group

28.02.2020 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne Edycja 2020

Ruszył nabór wniosków w ramach PROO Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne Edycja 2020.

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na pomoc doraźną, uczestnictwo w życiu publicznym oraz członkostwo w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym

Nabór wniosków w ramach Konkursu ma charakter ciągły, tzn. wnioski można składać od 28 lutego 2020 r. do 30 listopada 2020 r. lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu.

Regulamin i generator wniosków dostępne są tutaj.

Kontakt:

 

Posted by | View Post | View Group

28.02.2020 Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizowanych ze środków spoza budżetu miasta Katowice

Prezydent Miasta Katowice ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizowanych ze środków spoza budżetu miasta Katowice!

Termin składania wniosków:  Konkurs ma charakter ciągły, a pierwszy termin składania ofert upływa 20 marca 2020 r. Następne terminy składania ofert mijają 10-tego dnia każdego miesiąca jednak nie później niż do 10 września 2020 r.
Szczegółowe warunki konkursu są dostępne w BIP Urzędu Miasta!

Oferty należy wypełnić poprzez Generator eNGO, a nastepnie złożyć wersję papierową w Wydziale Polityki Społecznej

Posted by | View Post | View Group

27.02.2020 Tu mieszkam, tu zmieniam EKO tylko do poniedziałku!

Już w poniedziałek mija termin składania wniosków w ramach konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO” Fundacji Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego.

Projekty mogą dotyczyć powstania lub aranżacji zielonych miejsc.

Wysokość wsparcia: 5000 – 10000, brak wymogu wkładu własnego. Regulamin dostępny jest tutaj. Wnioski składamy przez stronę konkursu.

Posted by | View Post | View Group

26.02.2020 Jeszcze miesiąc został na złożenie wniosków w ramach Funduszy

Fundusz wspiera projekty wpisujące się w następujące obszary tematyczne:
Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne.
Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie.
Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie:
Dodatkowa część dotacji może być przeznaczona na rozwój instytucjonalny

Kwota dotacji: 5.000 – 25.000 euro – małe dotacje, 25.001 – 62.500 – duże dotacje. Minimalny wkład własny to 10% (przy małych dotacjach możliwy wkład własny w formie wolontariatu).

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wstępnych mija 31.03.2020.

Regulamin i dokładne informacje znajdują się tu.

Posted by | View Post | View Group

25.02.2020 8.03.2020 mija termin składania wniosków w programie WzmocniONE

Program wspiera nowatorskie inicjatywy, które wspierają i wzmacniają prawa człowieka, rozwój ekonomiczny i społeczną pozycję dziewcząt i kobiet w Polsce, a także budują zaufanie społeczne oraz równą godność płci.

Kwota wsparcia:

– 10 finalistek/finalistów otrzymuje dofinansowanie na przeprowadzenie pilotażu swoich działań w wysokości 4.000 PLN;
– W końcowej fazie realizacji Programu Jury wybiera 3 inicjatywy do głównego wsparcia finansowego w wysokości 40.000 PLN.

Brak wymogu wkładu własnego.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Ashoka Innowatorzy dla dobra publicznego. Współinicjatorem i wyłącznym fundatorem wsparcia finansowego jest firma Magovox sp. z. o.o. Kontakt:

Martyna Markiewicz
Koordynatorka Programu WzmocniONE
mmarkiewicz@ashoka.pl
T: + 48 692345754

Aplikacja poprzez formularz dostępny tutaj. Przeczytaj wcześniej regulamin!

 

Posted by | View Post | View Group

24.02.2020 Pamiętacie, że niebawem mija termin składania wniosków wstępnych do PROO 1A?

Wnioski składamy w generatorze: www.generator.niw.gov.pl 
Rekrutacja jest dwuetapowa, ostateczny termin składania wniosków wstępnych to 4 marca godz. 12.00.

Regulamin dostępny w linku:: http://bit.ly/2GPAxVQ

Celem programu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości.

Warto zwrócić uwagę na możliwość dofinansowania rozwoju instytucjonalnego. Program ma służyć ustabilizowaniu finansowania organizacji. Maksymalna możliwa kwota dotacji to 700 000 zł.

Posted by | View Post | View Group

14.02.2020 Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Kultura – Interwencje 2020

Nabór wniosków do programu trwa do 16 marca 2020 roku, kwoty dofinansowania muszą zmieścić się między kwotami 5000 – 150 000 zł, projekty mogą dotyczyć następujących działań:

  • organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne;
  •  organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk
    kulturalnych/uczestnictwa w kulturze;
  •  organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie,
    wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym;

Regulamin i wniosek wzorcowy dostępny jest tutaj.

Wymagany wkład własny to 25%.

Informacji udziela: Justyna Smolińska, Dział Programów Dotacyjnych / Ojczysty – dodaj do ulubionych / Kultura – Interwencje, tel. +48 22 21 00 189 (10.00 – 14.00)

Posted by | View Post | View Group

4.02.2020 Ruszyła XII edycja Programu Patriotyzm Jutra

Muzeum Historii Polski rozpoczęło nabór wniosków do XII edycji ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra”, skierowanego do organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury. Nabór wniosków potrwa do 6 marca 2020 r. Dotacje, jakie można otrzymać to 5 do 70 tys. zł. Wnioski składane są na stronie:  formularze.patriotyzmjutra.pl. 

Regulamin dostępny jest tutaj

Dodatkowych informacji i wskazówek udzielają koordynatorki programu:

Marta Winiarek, e-mail: marta.winiarek@muzhp.pl, tel.: 22 211 90 28

Aneta Stawińska, e-mail: aneta.stawinska@muzhp.pl, tel.: 22 211 90 72

Posted by | View Post | View Group

Kreatywne zajęcia z dziećmi – szkolenie dla wolontariuszy

Zapraszamy wolontariuszy do udziału w szkoleniu z kreatywności w pracy z dziećmi – szkolenie odbędzie się 12 lipca w godz. 17:00-20:00 w COP Młyńska 5.

Jak efektywnie pomagać dziecku w nauce nie wykorzystując podręczników, a gąbki, wykałaczki i paczkę żelek? Jak przekonać się, że kreatywność to cecha, którą można codziennie rozwijać?

Na te pytania poszukamy wspólnie odpowiedzi podczas szkolenia, którego celem będzie pobudzenie i rozwijanie zdolności wolontariuszy do generowania nowych pomysłów na zajęcia z dziećmi. Pomysłów, które przyniosą nieoczywiste rozwiązania oraz pozwolą na wyjście poza schematy działania i myślenia.

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla osób dopiero zaczynających wolontariat na rzecz dzieci oraz wolontariuszy z niewielkim doświadczeniem.

Czas: czwartek 12 lipca godz. 17:00-20:00

Miejsce: Centrum Organizacji Pozarządowych, Katowice ul. Młyńska 5

Szkolenie poprowadzi Joanna Mielczarek – obecnie koordynator wolontariatu w Ośrodku św. Jacka Caritas Katowice i wychowawca w jednej ze świetlic specjalistycznych prowadzonych przez Ośrodek. Wcześniej, przez kilka lat, wolontariuszka w programie Akademia Przyszłości Stowarzyszenia Wiosna, w którym m.in. prowadziła indywidualne zajęcia z dziećmi, jak również organizowała i prowadziła szkolenia dla wolontariuszy.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 lipca za pośrednictwem formularza. Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń!

Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone mailowo.

Posted by | View Post | View Group

Szkolenie liderskie 15 czerwca

Zapraszamy koordynatorów wolontariatu oraz liderów wolontariuszy na szkolenie liderskie, które odbędzie się 15 czerwca w Centrum Organizacji Pozarządowych.

Temat: Coachingowy styl zarządzania czyli jak efektywnie zarządzać potencjałem członków zespołu

Data i miejsce: 15 czerwca 2018 godz. 10:00-17:00, Centrum Organizacji Pozarządowych, Katowice ul. Kopernika 14

Dla kogo: dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (w szczególności koordynatorów wolontariatu), liderów grup wolontariuszy, a także do wolontariuszy, którzy chcieliby w przyszłości zarządzać zespołem.

Korzyści z udziału: nabycie umiejętności rozpoznawania etapów rozwoju członków zespołu, wiedza o efektywnym doborze stylów zarządzania, poznanie i przećwiczenie narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu coachingowym, dobra zabawa i pozytywna energia.

Prowadzący:

Martyna Broda
Przedsiębiorca, certyfikowany trener umiejętności miękkich, lektor języka hiszpańskiego i angielskiego. Od ponad 10 lat kieruje szkołą językową Talk2me prowadzącą zajęcia biznesowe dla firm i instytucji na Śląsku i w Warszawie. Absolwentka szkoły trenerów specjalizująca się w szkoleniach z metodyki nauczania, komunikacji, motywowania, budowania zespołów. Coach w trakcie certyfikacji – Szkoła Profesjonalnego Coachingu – Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego.

Marek Hass
Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami od kilku do kilkusetosobowymi z budżetem sprzedaży rzędu 50 mln zł, praktyk negocjacji windykacyjnych d2d. Uczestnik i twórca wielu szkoleń, miłośnik wydobywania z ludzi tego, co najlepsze. Coach w trakcie certyfikacji – Szkoła Profesjonalnego Coachingu – Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy nie zapewniają cateringu na szkoleniu, jednakże w szkoleniu planowana jest półgodzinna przerwa.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz online do 13 czerwca. Ilość miejsc ograniczona, o wyniku rekrutacji poinformujemy mailowo.

 

Posted by | View Post | View Group

2018.05.16 informacja o likwidacji Stowarzyszenia Społeczny Komitet Mieszkańców do sprawy Samorządowej Alternatywy Tysiąclecia w Katowicach

Na prośbę Stowarzyszenia Społeczny Komitet Mieszkańców do sprawy Samorządowej Alternatywy Tysiąclecia w Katowicach zamieszczamy ogłoszenie o likwidacji Stowarzyszenia oraz wezwanie do zgłaszania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia:

„Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Społeczny Komitet Mieszkańców do sprawy Samorządowej Alternatywy Tysiąclecia w Katowicach z dnia 28.02.2018 r. w sprawie postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 27.04.2018r. sygn.akt KA.VIII NS-Rej.KRS/011502/18/410 wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Społeczny Komitet Mieszkańców do sprawy Samorządowej Alternatywy Tysiąclecia w Katowicach z pierwotnym adresem: Ułańska 9/205, 40-887 Katowice.
Likwidatorem stowarzyszenia został: Paweł Hamerski.
Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 31 maja 2018r. na poniżej podany adres Likwidatora.
Likwidator: Paweł Hamerski, ul.B.Chrobrego 31/109, 40-881 Katowice, tel.502 362 902, e- mail: phamerski@wp.pl 
Organizator: Likwidator P.Hamerski j.w.”

Posted by | View Post | View Group

2018.05.10 Galeria Aktywnych: wernisaż wystawy PRZEMIJANIE

10 maja, w Galerii Aktywnych, miał miejsce wernisaż wystawy PRZEMIJANIE. Swoje prace prezentują uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 im. gen. J. Ziętka w Katowicach pod opieką Adama Waltera Meisnerowicza oraz Anna Rapca-Morcinek i Janusza Rapca. Wernisaż uświetniły występy muzyczne, aktorskie oraz recytatorskie.

Wystawę można oglądać w Galerii przy ul.Młyńskiej 5 do 10 czerwca. Zapraszamy!

Posted by | View Post | View Group

2018.04.10 Podstawowy Serwis Ciała: Czy tarczyca może zepsuć zdrowe serce?

PODSTAWOWY SERWIS CIAŁA cz.IV:
HORMONY I HUMORY: Czy tarczyca może zepsuć zdrowe serce?

Na kolejnych zajęciach, które poprowadzi Lidia Machaj, sporo informacji o typach zaburzeń tarczycy – jak je rozpoznać, jak je leczyć i co jeść, żeby sobie pomóc. W spotkaniu swój udział zapowiedziały Trijodotyronina, Tyroksyna oraz Kalcytonina.

Wstęp wolny, zapraszamy 10 kwietnia 2018 r. do COP na ul.Kopernika 14 w Katowicach, w godzinach od 17:00 do 18:00 – przyjdź, bo warto!

Lidia Machaj – joginka, dziennikarka, wykładowczyni, doradca w zakresie ochrony środowiska i ekologii, badaczka starych systemów zdrowotnych.

 

Posted by | View Post | View Group