31.12.2020 – dotacje Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu – Program Sport dla Wszystkich.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił konkurs na dofinansowanie w 2021 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich.
Cele programu:
⚽️zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych;
🏀tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;
🏈wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;
⚾️promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych;
🥎promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu;
🏐edukacja patriotyczna poprzez sport;
🏉przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;
🎱niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.
⏰ Składanie ofert do31.12.2020
O przyznanie dofinansowania w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.
Obraz Arek Socha z Pixabay
Posted by | View Post | View Group

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *