2018.05.16 informacja o likwidacji Stowarzyszenia Społeczny Komitet Mieszkańców do sprawy Samorządowej Alternatywy Tysiąclecia w Katowicach

Na prośbę Stowarzyszenia Społeczny Komitet Mieszkańców do sprawy Samorządowej Alternatywy Tysiąclecia w Katowicach zamieszczamy ogłoszenie o likwidacji Stowarzyszenia oraz wezwanie do zgłaszania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia:

“Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Społeczny Komitet Mieszkańców do sprawy Samorządowej Alternatywy Tysiąclecia w Katowicach z dnia 28.02.2018 r. w sprawie postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 27.04.2018r. sygn.akt KA.VIII NS-Rej.KRS/011502/18/410 wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Społeczny Komitet Mieszkańców do sprawy Samorządowej Alternatywy Tysiąclecia w Katowicach z pierwotnym adresem: Ułańska 9/205, 40-887 Katowice.
Likwidatorem stowarzyszenia został: Paweł Hamerski.
Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 31 maja 2018r. na poniżej podany adres Likwidatora.
Likwidator: Paweł Hamerski, ul.B.Chrobrego 31/109, 40-881 Katowice, tel.502 362 902, e- mail: phamerski@wp.pl 
Organizator: Likwidator P.Hamerski j.w.”

Posted by | View Post | View Group

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *