Fundacja Weles zachęca do rekrutacji. tel. kontaktowy 574-219-921 1) Profesjonaliści…

Fundacja Weles zachęca do rekrutacji.
tel. kontaktowy 574-219-921

1) Profesjonaliści w branży turystycznej.

Dla kogo: osoby w wieku 18-24 lata zamieszkałe na terenie woj. śląskiego należące do młodzieży NEET, czyli spełniające łącznie 3 warunki: nie pracują (tj. jest bezrobotne lub bierne zawodowo), nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) i nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy); uczestnikami projektu MOGĄ BYĆ studenci zaoczni

Przyjmowanie zgłoszeń: 01.06.2016 – 28.02.2017 r.

2) Inkluzja zawodowa – kompleksowe wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Dla kogo: osoby od 30 roku życia, zamieszkałe na terenie woj. śląskiego, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, o niskich kwalifikacjach (tj. wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne: liceum ogólnokształcące, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa)

Przyjmowanie zgłoszeń: 15.07.2016 – 28.02.2017 r.

http://www.itk.krakow.pl/inkluzja-zawodowa-kompleksowe-wsparcie-osob-pozostajacych-bez-zatrudnienia/

Profesjonaliści w branży turystycznej – Instytut Turystyki w Krakowie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *