Instytut Spraw Publicznych zaprasza na spotkanie PETYCJA – TWOJE PRAWO

6 września bieżącego roku weszła w życie ustawa o petycjach, uchwalona w 2014 roku. Ustawa określa zasady i warunki składania oraz rozpatrywania petycji. Petycje mogą być składane przez obywateli, a także przez osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, w tym organizacje pozarządowe. Adresatem petycji są wszelkie organy publiczne, w tym samorządy terytorialne i ich jednostki (na przykład ośrodki pomocy społecznej) oraz organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zadań publicznych.

Czy wiecie czym jest petycja? Czy jesteście przygotowani do jej złożenia lub rozpatrzenia? Czy znacie wymogi, jakie nakłada ustawa na obywateli składających petycję i na samorządy w zakresie jej rozpatrzenia?

Jeżeli nie, to zapraszamy na spotkanie prezentujące w przystępnej formie najważniejsze postanowienia ustawy o petycjach oraz wskazówki dotyczące tego, jak się przygotować do ich stosowania. Spotkanie jest adresowane przede wszystkim do samorządów terytorialnych, które będą jednym z głównych adresatów petycji oraz do organizacji pozarządowych, które mogą pomagać obywatelom przygotowywać i składać petycje.

Spotkanie odbędzie się 10 grudnia 2015 roku, w godzinach od godz. 14.00 do 16.00 w Urzędzie Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4, sala 209.

Organizatorem spotkania jest Centrum Organizacji Pozarządowych – Młyńska 5 we współpracy z Instytutem Spraw Publicznych. Spotkanie jest organizowane w ramach kampanii „” prowadzonej przez Kancelarię Senatu RP wspólnie z Instytutem Spraw Publicznych i Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. Spotkanie jest współfinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu Instytutu Spraw Publicznych „Upowszechnienie wiedzy na temat petycji jako instrumentu zwiększającego wpływ obywateli na decyzje podejmowane przez administrację publiczną”.

Spotkanie poprowadzą eksperci Instytutu Spraw Publicznych. Uczestnicy spotkania otrzymają broszury informacyjne i gadżety promujące petycje.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie zgłoszenia na spotkanie zawierające imię i nazwisko uczestnika oraz, jeśli to możliwe dane reprezentowanej przez niego instytucji lub organizacji. Zgłoszenie prosimy przesłać e-mailem na adres: cop.katowice@gmail.com, najpóźniej do dnia 8 grudnia br.

logotyp_maly_centrum_biale_tlo

Posted by | View Post | View Group

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *