Szkolenie “Przekazywanie, rozliczanie i kontrola dotacji”

Inkubator Społecznej Aktywności zaprasza katowickie organizacje pozarządowe na szkolenie “Przekazywanie, rozliczanie i kontrola dotacji”, które odbędzie się 10 czerwca br., od godz. 14.00 w siedzibie Stowarzyszenia MOST ul. Kościuszki 70/1.

Szkolenie poświęcone praktycznym aspektom związanym ze zlecaniem zadań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, rozliczenia zleconych zadań oraz ich kontroli przez JST. Gwarantujemy rzeczowe i praktyczne zajęcia szkoleniowe.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:
1.Terminy ogłaszania otwartych konkursów ofert, ogłoszenie konkursowe.
2. Funkcjonowanie komisji konkursowej, rozstrzygnięcie konkursu.
3. Elementy obowiązkowe i fakultatywne w umowie realizacji zadania – dostosowanie umowy do charakteru zadania.
4. Zasady przekazywania dotacji: jednorazowy przelew i transze w ramach zadania – terminy.
5. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.
6. Przesunięcia między pozycjami kosztorysu i aneksy do umowy.
7. Obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji.
8. Ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania.
9. Rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego – przykłady dokumentów.
10. Niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków.
11. Prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur.
12. Rozwiązanie umowy – konsekwencje dla organizacji realizującej zadanie.
13. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – rozliczenie środków.
14. Kontrola realizacji zadania publicznego – terminy, kto przeprowadza kontrole, zakres kontroli.
15. Zwrot środków z dotacji.
16. Małe granty.

Szkolenie prowadzone przez Krzysztofa Hołyńskiego i Andrzeja Michalika ze Stowarzyszenia Organizacji Pozarządowych MOST.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa do 9 czerwca br. pod numerem telefonu 32 258-88-56, bądź e-mailem na adres: inkubator@mostkatowice.pl z podaniem imienia i nazwiska, nazwy organizacji i numerem kontaktowym.

Posted by | View Post | View Group

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *